Logo e-irsaliye

Logo e-irsaliye ile Yasal Düzenlemelere Uygunluğu Sağlayın

Nakliye ve ticari işlemlerinizi Logo e-irsaliye ile kolaylaştırın. Dijital platformumuz, gönderileri hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyarak size pazarda rekabet avantajı sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-irsaliye düzenlemelerine tam uyumlu olup, kağıt irsaliye ile aynı yasal nitelikleri sağlamaktadır. irsaliyeleri elektronik sertifika ile imzalayıp elektronik ortamda iletmenizi, saklamanızı ve sunmanızı sağlayarak, gönderi süreçlerinizi düzene sokar ve mevzuata uygunluğu sağlar.

Logo e-irsaliye uygulaması ile işletmenizin hızını ve verimliliğini artırın. Sevk irsaliyelerini dijital olarak oluşturmanıza, nakliye süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve işinizin verimliliğini artırmanıza olanak tanır. Kağıt gönderilerin yazdırılması ve hazırlanması ile ilgili maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olur. Logo e-irsaliye kullanmanın en önemli faydalarından biri güvenilirliği ve yasallığıdır. Bu, gönderilerle ilgili gecikmeleri veya sorunları önlemenize yardımcı olabilir ve işinizi yürütmeye odaklanmanıza olanak tanır.

Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-irsaliye ürününü de etkileyebilmektedir.

Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-irsaliye'nin mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.

Kolay Entegrasyonun Basitliği ile İşinizi Geliştirin - Logo e-irsaliye

İş operasyonlarınızı düzene sokmak ve verimliliği artırmak mı istiyorsunuz? İster nakliye süreçlerini hızlandırmak, maliyetlerden tasarruf etmek, ister sadece işinizin genel verimliliğini artırmak isteyin, Logo e-İrsaliye her zaman yanınızda. Düzenli olarak güncellenen Logo e-irsaliye ile oyunun bir adım önünde olun. Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun olarak geliştirilen Logo e-irsaliye işletmelerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Manuel belge erişiminin sizi engellemesine izin vermeyin. Logo e-İrsaliye ile belgelere tek tıkla erişim ile işletmenizin operasyonel verimliliğini artırın. Dijital ortamda oluşturulan belgelere kolayca erişim sağlayarak süreçlerinizi kolaylaştırır, zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Logo e-irsaliye

e-İrsaliye Uygulamasına Dâhil Olma

e-İrsaliye uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilenler ile ihtiyari olarak uygulamaya dahil olmak isteyenlerin;

a) e-Fatura uygulamasına dahil olması,

b) 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,

c) 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “V.1.” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapması, gerekmektedir.

Kimler e-İrsaliye Kullanır?

Bilindiği üzere yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar ilk defa 17/12/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenmiş ve mezkur Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinin (11) no.lu fıkrasında Başkanlığın, bu Tebliğde belirtilen elektronik belgelerin düzenlenmesi ve alıcılarına iletilmesi hususlarında, faaliyetlerin niteliği, yapılma şekli vb. diğer ayırt edici unsurlarını da dikkate alarak özel izin vermeye veya bu durumları ilgili elektronik belgelere ait ve efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan uygulama veya teknik kılavuzlarda açıklama yaparak düzenleme yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

e-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-irsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-irsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına da dahil olabilir.

Lojistik faaliyetleri için düzenlenen kağıt irsaliyenin dijital versiyonudur. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği şartları karşılayan tüm vergi mükelleflerinin, e-irsaliye’yi kullanması zorunludur. Dijital ortamda hazırlanması son derece pratik olan elektronik irsaliyenin üzerinde düzenleyen şirkete, alıcıya, sevk tarihi ve zamanına, taşınan mala yönelik bilgiler bulunur.

e-İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler

e-İrsaliye’de aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

a) e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası.

b) e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı/soyadı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

c) Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, işyeri adresi ve farklı ise teslimat adresi.

d) Taşınan malın nevi, miktarı.

e) Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı.e) Malı taşıyan aracın plaka ve şoför (ad-soyad/TCKN) bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgileri (TCKN-VKN/Ad-Soyad)

f) Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

g) e-İrsaliye Teknik Kılavuzlarında belirlenen diğer bilgiler Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-İrsaliyede bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.

e-İrsaliye Belgesinde Bulunması Zorunlu UBL-TR Adları

Table Example
UBL-TR AdıAçıklama
ProfileIDKullanılan senaryodur
IDSevk İrsaliyesi Numarası
UUIDEvrensel Tekil Tanımlama Numarası
IssueDateDüzenleme Tarihi
IssueTimeDüzenleme Zamanı
DespatchAdviceTypeCodeSevk İrsaliyesi Tipi Kodu
SignatureMali Mühür/İmza
DespatchSupplierPartySevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf
DeliveryCustomerPartySevk İrsaliyesindeki Malları Teslim Alan Taraf
ShipmentGönderi
DespatchLineİrsaliye Kalemleri
ID (OrderReference)Sipariş numarası
IssueDate (OrderReference)Sipariş tarihi
ID (AdditionalDocumentReference)Referans verilen veya eklenen belgenin sıra numarası
IssueDate (AdditionalDocumentReference)Belgenin düzenlenme tarihi
ID (Signature)Elektronik imza ile ilgili bir referans numarası
PartySatıcı/Alıcı tarafı tanımlar
PartyIdentificationSatıcı/Alıcı tarafın vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası
PostalAddressTarafın adresi
ID (Shipment)Kargo numarası
ShipmentStageGönderinin hangi aşamada olduğu bilgisi girilir. Ayrıca taşıyıcı (plaka, şoför) gibi detay bilgiler girilir.
DeliveryTaşıyıcı firma, fiili sevk tarihi ve asıl teslim tarihi bilgisi

 

    • Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Blackout İş Merkezi No:211 İç Kapı No: 64 Şişli / İstanbul
    • email: info@binary.com.tr

©2022 Binary Yazılım Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır.