Logo Go3 e-Defter

Logo e-Defter

Logo e-Defter modülü Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyor. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’in Logo e Defter ile hazırlanması sayesinde bu belgelerin basımı, noter onayı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerden veya arşivleme gibi zahmetli işlemlerden kaynaklı iş yükünden tasarruf edilebiliyor.

Ülkemizde hızla ilerleyen e-dönüşüm çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz 2021 tarihinde e-fatura ve e-arşiv faturaya geçiş yapan işletmelere, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.

e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Büyük Defter belgelerinin belirlenen standartlara uygun olarak dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar.

Yeni sürümlerle birlikte ticari sistem tarafında muhasebe güncellemeleri yapılmakta olup, bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden faydalanabilmek için LEM yenilemelerinin mutlaka yapılması gerekmektedir.

e-Defter Nedir?

Logo Go3 e-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Böylece defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmekte, Logo Go3 e-Defter modülü ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir (Büyük Defter)” belgeleri, GİB tarafından belirlenen standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilmektedir.

e-Deftere Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Defter başvuru süreci yalnızca elektronik yollarla yapılan başvuruları kabul etmektedir. İster tüzel ister gerçek kişi olsun, farklı kuruluşlar için başvuru prosedürlerinde küçük farklılıklar olabileceğini dikkate almak önemlidir. Vergi mükellefi olan tüzel kişilerin edefter.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak taahhütlerini sunmaları gerekmektedir.

Vergi mükellefinin gerçek kişi olması durumunda, edefter.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu ve taahhütname formunu doldurarak, mali mühür ya da nitelikli elektronik imza ile onaylaması gerekmektedir.

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak ve yönetmek isteyen kişilerin, tüm e-Defter işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan uyumluluk sertifikası almış bir yazılım kullanarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

e-Defter Zaman Damgası Neden Kullanılır?

Elektronik verilerin oluşturulduğu, değiştirildiği, iletildiği, alındığı veya kaydedildiği anı kesin olarak tespit etmek için kullanılan, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanan sertifikalı bir kayıttır. Zaman damgaları, belirli verilerin belirli bir tarihte mevcut olduğuna dair somut kanıt görevi görür. Zaman Damgası Sunucuları, zaman damgalarını dijital olarak imzalamak için açık anahtar teknolojisini kullanır, böylece verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını doğrular.

Günümüz e-Ticaret ve e-Devlet uygulamaları dünyasında tarih ve saat doğrulamanın gerekliliği büyük önem taşımaktadır. İster bir sözleşmenin imzalanması, ister fon transferi, başvurunun sunulması veya diğer faaliyetler olsun, doğru zaman damgası çok önemlidir. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Zaman Damgası, bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının elektronik imzası ile doğrulanan onaylı kayıt olarak tanımlanmaktadır. Amacı, elektronik verilerin ne zaman oluşturulduğu, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiğine ilişkin kesin zamanlamayı belirlemektir.

Mali Kayıtlarınızı Logo e-Defter Saklama Hizmeti ile Güvence Altına Alın

Logo e Defter Saklama Hizmeti, e-Defter uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak bütünsel bir mali kayıt yönetimi çözümü oluşturur. Bu entegrasyon, işletmelerin birden fazla sistemi bir arada kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak tüm süreci daha verimli hale getirir. Logo e-Defter Saklama Hizmeti ile elektronik kayıtlarınızın güvenli bir şekilde saklandığından, kayıp, hasar veya yetkisiz erişime karşı korunduğundan emin olabilirsiniz.

30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ’de belirtildiği gibi e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

Mükellefler, kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilen elektronik defter ve beratların silinmesi, zarar görmesi, virüs bulaşması vb. nedenlerle elektronik defter ve beratların ibrazında sorun yaşanabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan siber saldırılar nedeniyle birçok mükellefin elektronik defter dosyaları zarar görmekte ve bu nedenle depolama hizmetinin Özel Entegratör aracılığıyla alınmasının önemi artmaktadır.

Güvenli ve Sorunsuz Logo e-Defter Gönderme

Logo e Defter Gönderme - Hassas mali kayıtların iletilmesinde güvenlik çok önemlidir. Logo e Defter Gönderme aktarım sırasında verileri korumak için güçlü şifreleme ve kimlik doğrulama önlemleri kullanıyor. Bu, bilgilerin süreç boyunca gizli ve güvenli kalmasını sağlayarak olası riskleri azaltıyor.

Böylece defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmekte, Logo e Defter gönderme “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir (Büyük Defter)” belgeleri, GİB tarafından belirlenen standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilmektedir.

Logo e Defter imzalama Sorunu ve Java Ayarları​

Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-defter gönderiminde Java hatasıyla karşılaşıldığında hatanın birçok nedeni olabilir. Sorunu etkili bir şekilde çözmek için sorunu teşhis etmek önemlidir. Java sürümünüzün e-defter yazılımına ve Gelir İdaresi Başkanlığı gereksinimlerine uygun olduğundan emin olun. Yazılımınız güncel değilse hatalara yol açabilir.

Java Runtime Environment (JRE) Yapılandırması: Java Runtime Environment'ınızın doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığını ve e-defter yazılımının harici sunucularla iletişimini engelleyen herhangi bir ağ kısıtlaması veya güvenlik duvarı kuralı olup olmadığını kontrol edin. Java uygulamaları, belirli kaynaklara erişim için özel güvenlik ayarları veya izinler gerektirebilir.

Son olarak Logo e-defter imzalama sorunu ile karşılaşılması durumunda java sürümünüz güncel değilse son sürüme güncellemeyi deneyin. Daha yeni sürümler, bilinen sorunları çözen hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içerebilir. Yazılımınızda veya sistem ayarlarınızda önemli bir değişiklik yapmadan önce verilerinizi ve yapılandırmalarınızı yedeklemeyi unutmayın. Bu, veri kaybını önlemeye yardımcı olacak ve gerekirse önceki duruma geri dönmenize olanak sağlayacaktır.

 

    • Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Blackout İş Merkezi No:211 İç Kapı No: 64 Şişli / İstanbul
    • email: info@binary.com.tr

©2022 Binary Yazılım Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır.